Postulaty do Związków Sportowych

W każdym Polskim Związku Sportowym jest wiele nieprawidłowości i rzeczy wartych poprawienia. Niektóre z nich są łatwe do wprowadzenia, inne wymagają zmian na poziomie krajowym (Postulaty do MSiT).

Niechęć do zmian można wytłumaczyć m.in. brakiem kompetencji (w końcu nie każdy dobry zawodnik będzie dobrym trenerem, a nie każdy dobry trener nadaje się do zarządzania związkiem) lub ogólnymi korzyściami połączonymi z częstym brakiem odpowiedzialności za swoje działania (patrz Jak walczyć z niesprawiedliwością).

Skoro zatem członkowie zarządów i działacze nie potrafią (lub nie chcą) zmian, które korzystnie wpłyną na działanie związku, to może lepszym rozwiązaniem jest działalność oddolna polegająca na opracowaniu propozycji przez osoby zainteresowane daną dyscypliną sportową, które dysponują znacznie szerszym zestawem kompetencji, większą wiedzą oraz mające lepsze (jakiekolwiek) pomysły racjonalizatorskie.

Wierzę, że część z tych propozycji może zostać wprowadzona stosunkowo szybko, bo nie wpłynie znacząco na aktualny status quo działalności związku, a te kontrowersyjne (ale korzystne z punktu widzenia ogółu członków związku) zmiany mogą zostać wywalczone naciskiem opinii publicznej oraz mediów.

Ogólne postulaty do wszystkich związków sportowych (część z nich zamieszczona w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych):

  • profesjonalizm,

  • transparentność,

  • merytoryczność,

  • obiektywizm,

  • odpowiedzialność społeczna.

Oczywiście to tylko hasła, a chodzi o konkretne propozycje zmian. Sportem interesują się miliony osób. Spośród nich z pewnością znajdą się takie, które mają wiedzę i pomysły, które nigdy nie przyjdą do głowy tak ograniczonemu gronu osób jak członkowie zarządów Polskich Związków Sportowych.

Postulat 1: założenie Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

Postulat 2: publikowanie na stronie internetowej kwartalnych zestawień wydatków poniesionych przez PZLA na szkolenie każdego zawodnika

Postulat 3: wprowadzenie systemu anonimowego oceniania trenerów blokowych przez członków kadry narodowej im podlegającym oraz ich trenerów, ujawnianie wyników oceny oraz warunkowanie dalszego zatrudnienia uzyskaniem pozytywnej oceny

Postulat 4: przyjęcie obiektywnych zasad kwalifikacji na imprezy mistrzowskie, w tym uznawanie międzynarodowych zasad kwalifikacji (terminy, wskaźniki, rankingi) i obligatoryjne powoływanie wszystkich zawodników spełniających międzynarodowe kryteria oraz wyrażających chęć wyjazdu

Postulat 5: opracowanie obiektywnych zasad podziału środków finansowych na szkolenie zawodników zależnych od uzyskiwanych osiągnięć sportowych oraz publikowanie szczegółowych zestawień podziału środków na stronie internetowej.

Uzasadnienie każdego z postulatów wraz ze szczegółowymi propozycjami rozwiązań.