Cel portalu

O MNIE

Nazywam się Michał Bernardelli i przez wiele lat wyczynowo uprawiałem lekką atletykę. Sukcesów zbyt wielu nie miałem (jakieś tam medale mistrzostw Polski się trafiły), bo talentu za mało i nie potrafiłem poświęcić tyle czasu na regenerację i trening co inni zawodnicy wiedząc, że moje zawodowe życie raczej nie będzie związane ze sportem.

W czasie wolnym od treningów udało mi się uzyskać stopień magistra matematyki oraz magistra informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym wydziale w 2008 r. uzyskałem stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki ze specjalizacją matematyka stosowana, zaś w 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Aktualnie jestem zatrudniony na stanowisku Profesora SGH w Zakładzie Metod Probabilistycznych Instytutu Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych. W swojej historii piastowałem m.in. następujące funkcje:

 • od 2020 r. Prodziekan Studium Magisterskiego SGH,

 • od 2015 r. Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH,

 • od 2018 r. Członek Zarządu Akademickiego Związku Sportowego,

 • od 2016 r. Członek Zarządu Akademickiego Związku Sportowego Warszawa,

 • od 2012 r. Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego SGH,

 • od 2019 r. opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania w Sporcie,

 • lata 2017-2021 Przewodniczący Komisji Biegów Ulicznych i Przełajowych PZLA.

Nadal czuję się związany ze sportem m.in. poprzez moją żonę Iwonę Bernardelli, która w dalszym ciągu biega na wysokim poziomie sportowym. Liczę również, gdy czas pozwoli, na rywalizację sportową w kategoriach masters.

MOTYWACJA

Od kilkunastu lat jestem świadkiem lub tylko obserwatorem niezrozumiałych, nielogicznych, a często podejrzanych pod względem etycznym i prawnym decyzji wielu trenerów oraz działaczy związków sportowych w Polsce. Nie zawsze mamy dostęp do wszystkich danych i czasami wyjaśnieniem jest po prostu niewiedza zawodników i brak komunikacji ze strony związku. Istnieją jednak dobrze udokumentowane przypadki, w których jedynym motywem może być niekompetencja, ignorancja lub poczucie bezkarności.

Niniejszy portal adresuje zidentyfikowane potrzeby zebrania w jednym miejscu dostępnej wiedzy i narzędzi walki z niesprawiedliwością. Celem portalu jest:

 • przedstawienie aktów prawnych obejmujących działalność sportową w Polsce,

 • zaprezentowanie możliwych rozwiązań w różnych sytuacjach związanych z decyzjami zarządów PZS,

 • zgromadzenie dotychczasowych przypadków wątpliwych decyzji władz PZS z możliwie dobrą dokumentacją,

 • opracowanie postulatów zmian w działalności poszczególnych związków sportowych,

 • projekt zmian na poziomie ministerialnym,

 • miejsce merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że trenerzy związani umowami ze związkami nie mogą krytykować związku. Również młodzi zawodnicy obawiają się podjęcia jakichkolwiek działań licząc na ewentualną sprawiedliwość w przyszłości lub reakcję Ministra Sportu i Turystyki lub adekwatnych organów administracji publicznej. Takie postępowanie stoi w sprzeczności z logicznymi argumentami takimi jak stosunkowo krótki czas aktywności w sporcie wyczynowym czy krótkie kadencje władz związku, a jeszcze krótsze władz państwowych. Innymi słowy - zazwyczaj nie ma co czekać tylko działać od razu. Oczywiście nie da się zmienić przeszłości, ale wiele sytuacji powtarza się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Jeżeli zatem nie dla siebie, nie dla najbliższych, to może warto powalczyć o zmiany dla następnych pokoleń. Zwłaszcza, jeżeli danej dyscyplinie poświęciło się tak dużą część swojego życia.

Na szczęście w XXI wieku mamy do dyspozycji narzędzia, których nie było wcześniej. Znacznie łatwiej jest połączyć siły dzięki internetowi, zainteresować media czy wywrzeć naciski jako opinia publiczna. Można po prostu dołożyć swoją cegiełkę poprzez zaproponowanie jakiegoś pomysłu, który uda się następnie wdrożyć, a poprawi on warunki treningowe przyszłych zawodników oraz umożliwi rywalizację o najwyższe laury sportowe. Swoim działaniem możemy pokazać, że istniejące od dziesiątków lat układy da się zmienić proponując lepsze, oparte o merytoryczne przesłanki przepisy, procedury i działania.